Webinar BOEG Verklarende Analyse: Alleen trainen is niet genoeg!

Hoe borg je de kwaliteit van verklarende analyses? Op basis van verklarende analyses worden tenslotte zwaarwegende besluiten genomen. Sluit aan bij het gratis webinar van het Bovenregionaal Expertisenetwerk jeugdhulp in Gelderland (BOEG) over implementatie en borging op 6 juli 16.00 – 17.00 uur. Aanmelden kan bij Judith Bos via: info@G7jeugd.nl. Graag …

De invloed van een niet realistisch zelfbeeld verklaard met het zeven factorenmodel

Een negatief of onrealistisch geflatteerd zelfbeeld kan een causale rol spelen bij het ontstaan van psychische problemen. Het kan de self efficacy ondermijnen waardoor onvoldoende wordt geïnvesteerd in het onder de knie krijgen van vaardigheden. Het maakt ook kwetsbaar voor normatieve verwachtingen die intuïtief haalbaar lijken maar worden ondermijnd door …

26 sept 2023 Webinar Hoe zorg ik voor een gedragen verklarende analyse?

Ouders en jeugdigen willen zich graag beter gehoord voelen en dat terugzien in de analyse over ‘wat er aan de hand is’ en ‘hoe dat komt’ (1). Alleen een, door alle betrokkenen gedragen analyse faciliteert de gedeelde besluitvorming over de doelen en de keuze van interventies: dus daar liggen uitdagingen. …

Workshop Verklarende analyse: oude wijn in een nieuw jasje?

Verklarende analyses: Wat is er nieuw aan? En waarin is het een verbetering van wat we al doen? Het rapport ‘Betrek mij gewoon!’ geeft genoeg aanknopingspunten. Ouders en jeugdigen willen zich graag beter gehoord voelen, zich kunnen herkennen in de analyse en de analyse dient zo opgezet te zijn dat …

CONGRES ‘Gezinnen met meervoudige en complexe problemen’

Het jaarlijks congres over het werken met gezinnen met meervoudige en complexe problemen staat dit jaar in het teken van maatwerkhulpverlening. Armoede, verslaving, criminaliteit, huiselijk geweld en opvoedingsonmacht zijn stuk voor stuk hele lastige problemen. Maar in sommige gezinnen komen meerdere heftige problematieken bij elkaar. Niet zelden ook omdat er …

STUDIEDAG ‘Voorkomen van door- en gesloten plaatsingen van kwetsbare jongeren’

Save the date! Schrijf je nu in voor de studiedag: voorkomen van door- en gesloten plaatsingen van kwetsbare jongeren. Een aanrader voor iedereen die net als wij de carrousel van over- en doorplaatsingen wil stoppen. Wanneer?Donderdag 16 februari 2023Van 9:30 tot 17:00 uur Voor wie?Voor professionals die werken met jongeren in …

Ons boek is uit!

Het beschrijft hoe je samen met opvoeders en jeugdige, systematisch van de vraagverheldering, via een verklarende analyse tot relevante doelen en interventies komt. Inhoudsopgave boek: Voor downloads van extra materialen klik hier Boek bestellen? Dat kan natuurlijk bij Boom uitgevers Amsterdam

Een ouder aan het woord over de verklarende analyse

Tijdens het webinar van BOEG, Bovenregionaal Expertisenetwerk Gelderland, vertelde een ouder over haar ervaringen met het maken van een verklarende analyse met behulp van het 7 factorenmodel. Dit fragment is via onderstaande link terug te zien, evenals het hele webinar. Ook de powerpoint is via onderstaande link beschikbaar. Voor het …

Terug naar boven