De invloed van een niet realistisch zelfbeeld verklaard met het zeven factorenmodel

Een negatief of onrealistisch geflatteerd zelfbeeld kan een causale rol spelen bij het ontstaan van psychische problemen. Het kan de self efficacy ondermijnen waardoor onvoldoende wordt geïnvesteerd in het onder de knie krijgen van vaardigheden. Het maakt ook kwetsbaar voor normatieve verwachtingen die intuïtief haalbaar lijken maar worden ondermijnd door …

26 sept 2023 Webinar Hoe zorg ik voor een gedragen verklarende analyse?

Ouders en jeugdigen willen zich graag beter gehoord voelen en dat terugzien in de analyse over ‘wat er aan de hand is’ en ‘hoe dat komt’ (1). Alleen een, door alle betrokkenen gedragen analyse faciliteert de gedeelde besluitvorming over de doelen en de keuze van interventies: dus daar liggen uitdagingen. …

Ons boek is uit!

Het beschrijft hoe je samen met opvoeders en jeugdige, systematisch van de vraagverheldering, via een verklarende analyse tot relevante doelen en interventies komt. Inhoudsopgave boek: Voor downloads van extra materialen klik hier Boek bestellen? Dat kan natuurlijk bij Boom uitgevers Amsterdam

Een ouder aan het woord over de verklarende analyse

Tijdens het webinar van BOEG, Bovenregionaal Expertisenetwerk Gelderland, vertelde een ouder over haar ervaringen met het maken van een verklarende analyse met behulp van het 7 factorenmodel. Dit fragment is via onderstaande link terug te zien, evenals het hele webinar. Ook de powerpoint is via onderstaande link beschikbaar. Voor het …

Webinar Vraagverheldering

Hoe formuleer je samen met jeugdigen en gezinnen hun problematiek trefzeker en niet (ver)oordelend? Hoe zorg je dat de gedeelde visie over wat precies de zorgen zijn en waar de hulp verandering in moet brengen, zo is uitgewerkt dat jongere en ouders zich gehoord voelen en een verklarende analyse mogelijk …

Gluren bij de buren: het 7 factorenmodel als hulpmiddel bij de verklarende analyse

Powerpoint van de presentatie Gluren bij de buren van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Nederlands Jeugdinstituut: http://bureaupeers.nl/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-01-Gluren-bij-de-buren-Het-7-factorenmodel.pdf

Animatie: wat is een goed analysemodel voor beroepskrachten in de jeugdhulp?

Hoe zorg je ervoor dat jeugdigen en gezinnen zich gehoord en begrepen voelen? Hoe kom je samen met het gezin tot gedragen doelen en plan van aanpak? Ook als de problematiek ingewikkeld is? Om de hulpvraag van jeugdigen en hun ouders goed te kunnen beantwoorden, is een integrale en verklarende …

Terug naar boven