Animatie: wat is een goed analysemodel voor beroepskrachten in de jeugdhulp?

Hoe zorg je ervoor dat jeugdigen en gezinnen zich gehoord en begrepen voelen? Hoe kom je samen met het gezin tot gedragen doelen en plan van aanpak? Ook als de problematiek ingewikkeld is? Om de hulpvraag van jeugdigen en hun ouders goed te kunnen beantwoorden, is een integrale en verklarende probleem- en krachtenanalyse noodzakelijk waarin de samenhang tussen krachten en problemen in het gezin en in de context van het gezin inzichtelijk wordt gemaakt. Door deze analyse te maken, samen met jeugdigen en ouders/opvoeders, is de kans groter dat er passende hulp wordt geboden die echt het verschil maakt. In dit fragment worden de kenmerken van een goed analysemodel genoemd. Het 7 factorenmodel voldoet aan deze kenmerken.

Terug naar boven