Samen met

 

Opdrachten sinds maart 2016  

Advisering m.b.t. strategische zorginnovatie, vertaling van strategie in portfolio, advisering m.b.t. inhoudelijke zorgprogrammering, advisering van gemeenten bij de zorginkoop en rechtmatigheid van zorg, voorzitters bij de Dialoogtafels, (VGCt)trainingen: vervolgcursus Mediërende Cognitieve Gedragstherapie bij ernstig verstandelijk beperkte kinderen, jeugdigen en volwassenenopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker, consultaties bij complexe vormen van probleemgedrag, ontwikkeling Onderwijs Intensief (kleuter)klassen, trainingen schoolleerklimaat passend onderwijs, ontwikkeling mediatietherapie autoritatief opvoeden: interactie- en gedragsmanagement voor ouders van jonge kinderen, ontwikkeling stressmanagementtraining voor dove adolescenten, oudertraining autoritatief opvoeden: interactie- en gedragsmanagement Wijs met tieners, wijs met ouders, opleidingshandleiding voor begeleiders van volwassenen met een ernstig verstandelijke en meervoudig beperking (EVMB), werkwijzebeschrijving de Kandidatenmarkt, teamscans, klankbordgroep Interactieve Virtual Reality behandeling voor jongens met gedragsproblemen Universiteit Utrecht, nascholing huisartsen, opleiding klinisch redeneren tbv psychopathologie, professioneel redeneren tbv integraal werken, supervisie tbv kwaliteitsborging behandelingen, training agressieregulatie: herkennen, interpreteren en beïnvloeden van signalen bij jeugdigen en professional. 

Terug naar boven