Recente publicaties

2023

CONGRESSEN 2023

Congres Gezinnen met meervoudige en complexe problemen (2023). Presentatie Integraal redeneren bij en met gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Euregionaal Congresburo.

ResearchED (2023). Workshop: Autonomie debunked. Autonomie en gedragssturing. Een delicaat evenwicht in een versterkend schoolklimaat.

Studiedag Voorkomen van door- en gesloten plaatsingen van kwetsbare jongeren (2023). Workshop Verklarende analyse bij en samen met meisjes met een achtergrond van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier, Sterk Huis & Levvel

2022

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2022). Vakbekwaam redeneren. Een morele plicht. Kind en Adolescent Praktijk, 21 (4)

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2022). Vakbekwaam redeneren. Zie kind niet over het hoofd. Kind en Adolescent Praktijk, 21(3)

Harrie van Leeuwen en Marca Geeraets (2022). Vakbekwaam redeneren in de jeugdhulp. Amsterdam: Boom uitgevers https://www.boompsychologie.nl/product/100-10265_Vakbekwaam-redeneren-in-de-jeugdhulp#omschrijving

Geeraets, M.H.W. & Van Leeuwen, H.M.P. (2022). Vakbekwaam redeneren. Denken in vaardigheden. Kind en Adolescent Praktijk, 21(2) Download PDF

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2022). Vakbekwaam redeneren. Een levensgroot probleem. Kind en Adolescent Praktijk, 21(1), 38-39 Download PDF

Geeraets, M.H.W. (2022). Boekbespreking: Over Freud. Feiten, illusies en leugens over de psychoanalyse. Kind en Adolescent Praktijk, 21(1), 49 Download PDF

2021

Geeraets, M.H.W. & Van Leeuwen, H.M.P. (2021). Vakbekwaam redeneren. Zeven misverstanden over de verklarende analyse. Kind en Adolescent Praktijk, 20(4), 44-45 Download PDF

Kenniswerkplaats Jeugd Friesland & Bureau PEERS (2021). Factsheet verklarende analyse

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2021). Vakbekwaam redeneren. Jeuklabels. Kind en Adolescent Praktijk, 20(3), 44-45 Download PDF

Geeraets, M.H.W. & Van Leeuwen, H.M.P. (2021). Vakbekwaam redeneren. Schot in het duister. Kind en Adolescent Praktijk, 20(2), 44-45 Download PDF

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2021). Vakbekwaam redeneren. De spil van vakmanschap. Kind en Adolescent Praktijk, 20(1), 40-41 Download PDF

WEBINARS 2021

Webinar 9 nov: Vraagverheldering als essentiële bouwsteen van de verklarende analyse. Kenniswerkplaats Jeugd Friesland. Aanmelden: https://awtjf.nl/bijeenkomsten/webinar-vraagverheldering-als-essentiele-bouwsteen-van-de-verklarende-analyse/

Webinar Gluren bij de buren: het 7 factorenmodel als hulpmiddel bij de verklarende analyse. Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Nederlands Jeugdinstituut: http://bureaupeers.nl/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-01-Gluren-bij-de-buren-Het-7-factorenmodel.pdf

2020

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2020). Goede en slechte jeugdhulp. Kind en Adolescent Praktijk, 19(4), 405-407 Download PDF

Mulder, E.J. & Geeraets, M.H.W. (2020). Classificeren is goed en handig, maar… Kind en Adolescent, 41(4), 405-407 Download PDF

Geeraets, M. & Van Leeuwen, H. (2020). Een goed gevoel. Kind en Adolescent Praktijk, 19(3), 42-43 Download PDF

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2020). Boekbespreking: De Bruin, C. (2017). Dit is autisme. Van hersenwerking tot gedrag. Kind en Adolescent, 41(3), 346-347

Geeraets, M.H.W. & Van Leeuwen, H.M.P. (2020). Een positief basisschoolklimaat voor leerlingen met een auditieve beperking. Vaardig, waardig, aardig op Signis. Abcoude: Bureau PEERS

Geeraets, M.H.W. & Van Leeuwen, H.M.P. (2020). De onderwijszorgklas. Handleiding bij het opzetten van een cognitief gedragstherapeutische training in de kleuterklas. Abcoude: Bureau PEERS

Van Leeuwen, H. & Geeraets, M. (2020). Tijd voor grote schoonmaak in de jeugdzorg. Deïmplementatie. Kind en Adolescent Praktijk, 19(2), 39-39. Download PDF

Geeraets, Marca H.W. (2020). Communiceren met een tiener. De valkuil van ouderlijke emoties. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie (TOKK), 45(2), 93-95 Download PDF

Van Leeuwen, Harrie M.P. (2020). Tactvol communiceren met een tiener. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie (TOKK), 45(2), 90-92 Download PDF

Geeraets, M. & Van Leeuwen, H. (2020). Je eigen demonen te lijf. Kind en Adolescent Praktijk, 19(1), 45-45 Download PDF

WEBINARS 2020

Webinar Verklarende analyse: de basis voor passende hulp. Kenniswerkplaats Jeugd Friesland http://bureaupeers.nl/?p=4046

Transformatiecollege Geïntegreerd samenwerken met gezinnen met complexe problematiek. (2020) Programma Transformatie Jeugd Amsterdam-Amstelland & Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam. https://neja.nl/publicaties/Presentaties/

2019

Van Leeuwen, H. & Geeraets, M. (2019). Weten hoe weinig je (nog) weet. Kind en Adolescent Praktijk, 18(4), 23-23 Download PDF

Geeraets, M. & Van Leeuwen, H. (2019). Tegenwind. Kind en Adolescent Praktijk, 18(3), 46-46 Download PDF

Van Leeuwen, H. & Geeraets, M. (2019). De kwetsbare evidence. Kind en Adolescent Praktijk, 18(2), 37-37 Download PDF

Geeraets, Marca H.W. (2019). Complimenten die versterken. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie (TOKK), 44(2), 97-100 Download PDF

Van Leeuwen, Harrie M.P. & Geeraets, Marca H.W. (2019). Klinisch redeneren in de geïntegreerde jeugdhulp met behulp van het zevenfactorenmodel. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie (TOKK), 44(1) 21-33. Download PDF

Geeraets, M. & Van Leeuwen, H. (2019). Evidencebased jeugdhulp: waarom zou je het niet willen? Kind en Adolescent Praktijk, 18(1), 39-39. Download PDF

2018

Van Leeuwen, H.M.P. (2018). Medicalisering. Kind en Adolescent, 39(4), 333-336 Download PDF

Van Leeuwen, H.M.P. (2018). Boekbespreking: Witteman, C. L. M., Claes, L., & Heijden, P. T. van der (2017). Psychodiagnostische besluitvorming: deskundig oordelen in de klinische praktijk. Kind en Adolescent, 39(3), 253-255 Download PDF

Van Leeuwen, Harrie (2018). Integrale jeugdhulp biedt ‘alles ineen’. Maar wat dan precies? Kind en Adolescent Praktijk, 17(1), 36-38 en in Jeugdbeleid 12(4), 207-211 Download PDF

2017

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2017). Psychiatrische Leerlingondersteuning Uitgevoerd op Kentalis Signis. Methodiekbeschrijving. Abcoude: Bureau PEERS

Van Leeuwen, Harrie (2015). Wat doen we met de kinder- en jeugdpsychiatrie? Kind en Adolescent, 36, 284-288. http://bureaupeers.nl/?p=487

Terug naar boven