Recente publicaties

2023

CONGRESSEN en WEBINARS 2023

Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) (2023). PowerPoint webinar Hoe zorg ik voor een gedragen verklarende analyse? . Videoverslag: https://neja.nl/publicaties/videos/videoverslag-3e-actualiteitencollege-2023-verklarende-analyse/

Bovenregionaal Expertisenetwerk jeugdhulp in Gelderland (BOEG) (2023). PowerPoint webinar Verklarende Analyse: Alleen trainen is niet genoeg!

Congres Behandeling zelfbeeld als transdiagnostische factor (2023). Presentatie Disfunctioneel zelfbeeld verklaard met het zeven factorenmodel. GGZcongressen. Mindmap Disfunctioneel zelfbeeld

Werkconferentie Expertisenetwerk jeugd Noord Holland (2023). PowerPoint workshop Verklarende analyse: oude wijn in een nieuw jasje?

Congres Gezinnen met meervoudige en complexe problemen (2023). Presentatie Integraal redeneren bij en met gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Euregionaal Congresburo.

ResearchED (2023). PowerPoint workshop: Autonomie debunked. Autonomie en gedragssturing. Een delicaat evenwicht in een versterkend schoolklimaat.

Studiedag Voorkomen van door- en gesloten plaatsingen van kwetsbare jongeren (2023). PowerPoint workshop Verklarende analyse bij en samen met meisjes met een achtergrond van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier, Sterk Huis & Levvel

2022

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2022). Vakbekwaam redeneren. Een morele plicht. Kind en Adolescent Praktijk, 21 (4)

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2022). Vakbekwaam redeneren. Zie kind niet over het hoofd. Kind en Adolescent Praktijk, 21(3)

Harrie van Leeuwen en Marca Geeraets (2022). Vakbekwaam redeneren in de jeugdhulp. Amsterdam: Boom uitgevers https://www.boompsychologie.nl/product/100-10265_Vakbekwaam-redeneren-in-de-jeugdhulp#omschrijving

Geeraets, M.H.W. & Van Leeuwen, H.M.P. (2022). Vakbekwaam redeneren. Denken in vaardigheden. Kind en Adolescent Praktijk, 21(2) Download PDF

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2022). Vakbekwaam redeneren. Een levensgroot probleem. Kind en Adolescent Praktijk, 21(1), 38-39 Download PDF

Geeraets, M.H.W. (2022). Boekbespreking: Over Freud. Feiten, illusies en leugens over de psychoanalyse. Kind en Adolescent Praktijk, 21(1), 49 Download PDF

2021

Geeraets, M.H.W. & Van Leeuwen, H.M.P. (2021). Vakbekwaam redeneren. Zeven misverstanden over de verklarende analyse. Kind en Adolescent Praktijk, 20(4), 44-45 Download PDF

Kenniswerkplaats Jeugd Friesland & Bureau PEERS (2021). Factsheet verklarende analyse

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2021). Vakbekwaam redeneren. Jeuklabels. Kind en Adolescent Praktijk, 20(3), 44-45 Download PDF

Geeraets, M.H.W. & Van Leeuwen, H.M.P. (2021). Vakbekwaam redeneren. Schot in het duister. Kind en Adolescent Praktijk, 20(2), 44-45 Download PDF

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2021). Vakbekwaam redeneren. De spil van vakmanschap. Kind en Adolescent Praktijk, 20(1), 40-41 Download PDF

WEBINARS 2021

Webinar 9 nov: Vraagverheldering als essentiële bouwsteen van de verklarende analyse. Kenniswerkplaats Jeugd Friesland. Aanmelden: https://awtjf.nl/bijeenkomsten/webinar-vraagverheldering-als-essentiele-bouwsteen-van-de-verklarende-analyse/

Webinar Gluren bij de buren: het 7 factorenmodel als hulpmiddel bij de verklarende analyse. Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Nederlands Jeugdinstituut: https://bureaupeers.nl/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-01-Gluren-bij-de-buren-Het-7-factorenmodel.pdf

2020

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2020). Goede en slechte jeugdhulp. Kind en Adolescent Praktijk, 19(4), 405-407 Download PDF

Mulder, E.J. & Geeraets, M.H.W. (2020). Classificeren is goed en handig, maar… Kind en Adolescent, 41(4), 405-407 Download PDF

Geeraets, M. & Van Leeuwen, H. (2020). Een goed gevoel. Kind en Adolescent Praktijk, 19(3), 42-43 Download PDF

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2020). Boekbespreking: De Bruin, C. (2017). Dit is autisme. Van hersenwerking tot gedrag. Kind en Adolescent, 41(3), 346-347

Geeraets, M.H.W. & Van Leeuwen, H.M.P. (2020). Een positief basisschoolklimaat voor leerlingen met een auditieve beperking. Vaardig, waardig, aardig op Signis. Abcoude: Bureau PEERS

Geeraets, M.H.W. & Van Leeuwen, H.M.P. (2020). De onderwijszorgklas. Handleiding bij het opzetten van een cognitief gedragstherapeutische training in de kleuterklas. Abcoude: Bureau PEERS

Van Leeuwen, H. & Geeraets, M. (2020). Tijd voor grote schoonmaak in de jeugdzorg. Deïmplementatie. Kind en Adolescent Praktijk, 19(2), 39-39. Download PDF

Geeraets, Marca H.W. (2020). Communiceren met een tiener. De valkuil van ouderlijke emoties. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie (TOKK), 45(2), 93-95 Download PDF

Van Leeuwen, Harrie M.P. (2020). Tactvol communiceren met een tiener. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie (TOKK), 45(2), 90-92 Download PDF

Geeraets, M. & Van Leeuwen, H. (2020). Je eigen demonen te lijf. Kind en Adolescent Praktijk, 19(1), 45-45 Download PDF

WEBINARS 2020

Webinar Verklarende analyse: de basis voor passende hulp. Kenniswerkplaats Jeugd Friesland https://bureaupeers.nl/?p=4046

Transformatiecollege Geïntegreerd samenwerken met gezinnen met complexe problematiek. (2020) Programma Transformatie Jeugd Amsterdam-Amstelland & Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam. https://neja.nl/publicaties/Presentaties/

2019

Van Leeuwen, H. & Geeraets, M. (2019). Weten hoe weinig je (nog) weet. Kind en Adolescent Praktijk, 18(4), 23-23 Download PDF

Geeraets, M. & Van Leeuwen, H. (2019). Tegenwind. Kind en Adolescent Praktijk, 18(3), 46-46 Download PDF

Van Leeuwen, H. & Geeraets, M. (2019). De kwetsbare evidence. Kind en Adolescent Praktijk, 18(2), 37-37 Download PDF

Geeraets, Marca H.W. (2019). Complimenten die versterken. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie (TOKK), 44(2), 97-100 Download PDF

Van Leeuwen, Harrie M.P. & Geeraets, Marca H.W. (2019). Klinisch redeneren in de geïntegreerde jeugdhulp met behulp van het zevenfactorenmodel. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie (TOKK), 44(1) 21-33. Download PDF

Geeraets, M. & Van Leeuwen, H. (2019). Evidencebased jeugdhulp: waarom zou je het niet willen? Kind en Adolescent Praktijk, 18(1), 39-39. Download PDF

2018

Van Leeuwen, H.M.P. (2018). Medicalisering. Kind en Adolescent, 39(4), 333-336 Download PDF

Van Leeuwen, H.M.P. (2018). Boekbespreking: Witteman, C. L. M., Claes, L., & Heijden, P. T. van der (2017). Psychodiagnostische besluitvorming: deskundig oordelen in de klinische praktijk. Kind en Adolescent, 39(3), 253-255 Download PDF

Van Leeuwen, Harrie (2018). Integrale jeugdhulp biedt ‘alles ineen’. Maar wat dan precies? Kind en Adolescent Praktijk, 17(1), 36-38 en in Jeugdbeleid 12(4), 207-211 Download PDF

2017

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2017). Psychiatrische Leerlingondersteuning Uitgevoerd op Kentalis Signis. Methodiekbeschrijving. Abcoude: Bureau PEERS

Van Leeuwen, Harrie (2015). Wat doen we met de kinder- en jeugdpsychiatrie? Kind en Adolescent, 36, 284-288. https://bureaupeers.nl/?p=487

Terug naar boven