Bureau PEERS

peer-met-rood

Bureau PEERS is opgericht door Marca Geeraets en Harrie van Leeuwen. Onze praktijkervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie deden we op als GZ psycholoog en als kinder- en jeugdpsychiater. Daarnaast hebben we jarenlange ervaring met besturen en adviseren van zorgorganisaties en gemeentes, en het innoveren en implementeren van methoden en interventies gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde ‘wat werkt’ principes.

Peer-to-peernetwerk

Wij streven een peer-to-peernetwerk (P2P) na van collega’s die gelijkwaardig zijn aan elkaar, over aanvullende competenties beschikken en diensten aan elkaar kunnen aanbieden. Dankzij ons netwerk van peers in de academische wereld kunnen we door middel van workshops, trainingen en coaching bijdragen aan het implementeren van methodisch werken en garanderen dat de ontwikkelde werkwijze wetenschappelijk verantwoord en onderzoekbaar is op proces en resultaat.

Marca Geeraets is GZ-psycholoog en houdt zich bezig met de ontwikkeling, implementatie en kwaliteitsbewaking van (bewezen effectieve) behandelingen binnen de jeugdhulp, jeugd-ggz, het (speciaal) onderwijs en de zorg voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking. Zij begeleidt ontwikkelingstrajecten, geeft trainingen en consultaties onder andere op het gebied van mediërende behandeling, onderwijszorgarrangementen en bij complexe vormen van probleemgedrag. Zij was 19 jaar redactielid (waarvan 6 jaar voorzitter) van het wetenschappelijk tijdschrift Kind & Adolescent en sinds 2019 met Harrie van Leeuwen columnist ‘Evidencebased werken, doen wat werkt’ en ‘Vakbekwaam redeneren’ bij Kind en Adolescent Praktijk. Sinds 2021 is zij adviseur Verklarende analyse bij het Boven Regionaal Expertise Netwerk Noord-Holland.  

linkedin_button

Harrie van Leeuwen is kinder- en jeugdpsychiater, niet praktiserend. Hij behaalde een master in strategisch management in de gezondheidszorg (cum laude) aan de TIAS. Hij was een aantal jaren opleider kinder- en jeugdpsychiatrie, doceerde psychopathologie en neuropedagogiek aan de VU en UvA, publiceerde in vaktijdschriften en leerboeken. Naast zijn professionele carrière heeft hij 20 jaar ervaring als bestuurder bij het Pedologisch Instituut, de Bascule en in bestuurlijke nevenfuncties. Sinds 2013 adviseert hij gemeenten bij de inhoudelijke aspecten van de zorginkoop en adviseert hij zorgorganisaties m.b.t. strategische zorginnovatie, vertaling van strategie in portfolio, het opstellen van een strategische innovatie-agenda en training van medewerkers in de skills die nodig zijn om het strategisch beleid uit te voeren. Voor een aantal zorgorganisaties gaf hij samen met Marca Geeraets cursussen in vakbekwaam redeneren. Sinds 2019 is hij columnist ‘Evidencebased werken, doen wat werkt’ en ‘Vakbekwaam redeneren’ bij Kind en Adolescent Praktijk. Samen met Marca Geeraets schreef  hij een boek over vakbekwaam redeneren in de jeugdzorg. 

linkedin_button

Terug naar boven