Opname en powerpoint van het webinar

Ouders en jeugdigen willen zich graag beter gehoord voelen en dat terugzien in de analyse over ‘wat er aan de hand is’ en ‘hoe dat komt’. Alleen een door alle betrokkenen gedragen analyse faciliteert de gedeelde besluitvorming over de doelen en de keuze van interventies: dus daar liggen uitdagingen. De …

Een positief basis schoolklimaat voor leerlingen met een auditieve beperking

Deze notitie in opdracht van Kentalis richt zich op het positieve basisschoolklimaat en biedt handvatten om de doeldomeinen kwalificatie (vaardig), persoonsvorming (waardig) en socialisatie (aardig) te concretiseren. Concrete doelen binnen deze doeldomeinen kunnen dan richting geven aan de inrichting van de specifieke didactische, relationele en pedagogische aspecten van Signis SO …

Terug naar boven