Bureau PEERS

peer-met-rood

Bureau PEERS is opgericht door Marca Geeraets en Harrie van Leeuwen. Onze praktijkervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie deden we op als GZ psycholoog en als kinder- en jeugdpsychiater. Daarnaast hebben we jarenlange ervaring met besturen en adviseren van zorgorganisaties en gemeentes, en het innoveren en implementeren van methoden en interventies gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde ‘wat werkt’ principes.

Peer-to-peernetwerk

Wij streven een peer-to-peernetwerk (P2P) na van collega’s die gelijkwaardig zijn aan elkaar, over aanvullende competenties beschikken en diensten aan elkaar kunnen aanbieden. Dankzij ons netwerk van peers in de academische wereld kunnen we door middel van workshops, trainingen en coaching bijdragen aan het implementeren van methodisch werken en garanderen dat de ontwikkelde werkwijze wetenschappelijk verantwoord en onderzoekbaar is op proces en resultaat.

Marca Geeraets is GZ-psycholoog en houdt zich bezig met de ontwikkeling, implementatie en kwaliteitsbewaking van (bewezen effectieve) behandelingen binnen de jeugd-ggz, jeugdhulp, het (speciaal) onderwijs en de zorg voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking. Zij begeleidt ontwikkelingstrajecten, geeft trainingen en consultaties onder andere op het gebied van mediatiebehandeling, onderwijszorgarrangementen en bij complexe vormen van probleemgedrag. Zij is redactielid van het wetenschappelijk tijdschrift Kind & Adolescent.

linkedin_button

Harrie van Leeuwen is opgeleid tot kinder- en jeugdpsychiater, kinder- en jeugdpsychotherapeut en gezinstherapeut. Hij werd opleider kinder- en jeugdpsychiatrie, doceerde psychopathologie en neuropedagogiek aan de VU en UvA, publiceerde in vaktijdschriften en leerboeken. Naast zijn professionele carrière heeft hij 20 jaar ervaring als bestuurder bij het Pedologisch Instituut, de Bascule en in bestuurlijke nevenfuncties. Hij haalde een master in strategisch management in de gezondheidszorg (cum laude). Hij is gefascineerd door transformaties in de ontwikkeling van kinderen, professionals en organisaties. Sinds 2013 adviseert hij zorgorganisaties en gemeenten. Portfolio: advisering m.b.t. strategische zorginnovatie, vertaling van strategie in portfolio, opstellen strategische innovatie-agenda, ontwerp van interventies en diensten. Hij is voorzitter van het project ‘Out of the box; leren van geslaagde implementatietrajecten buiten de GGZ’ van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

linkedin_button