Vakbekwaam redeneren

Animatie: Waaraan moet een analysemodel in de jeugdhulp voldoen?

Animatie: Verklarende analyse mbv 7 factorenmodel toegelicht (met ondertiteling)

download digitaal format

download hulpvragen

download voorbeeld thuiszitter

toelichting casus thuiszitter: https://awtjf.nl/tools-voor-professionals/7-factorenmodel/voorbeeld-casus/

MINDMAPS

download mindmap angststoornis

download mindmap hinderlijke somberheid

download mindmap trauma

download mindmap ADHD

download mindmap ASS

download mindmap ernstige gedragsproblemen

download mindmap ALK

download mindmap TOS
download mindmap Slechthorend – Doof

download mindmap disfunctioneel zelfbeeld

BOEK te bestellen bij Boom uitgevers

Het boek helpt professionals om samen met jeugdigen en hun opvoeders een gedragen verklarende analyse te maken als basis voor onderbouwde besluitvorming over de benodigde hulp. Ook is het een pleidooi voor de inzet van een verklaringsmodel bij het werken in teams. Alleen met een gezamenlijk denkkader is geïntegreerde jeugdhulp bereikbaar.

ARTIKEL

download artikel

Info training

Terug naar boven