Opname en powerpoint van het webinar

Ouders en jeugdigen willen zich graag beter gehoord voelen en dat terugzien in de analyse over ‘wat er aan de hand is’ en ‘hoe dat komt’. Alleen een door alle betrokkenen gedragen analyse faciliteert de gedeelde besluitvorming over de doelen en de keuze van interventies: dus daar liggen uitdagingen.

De stappen om tot een gedragen verklarende analyse te komen zijn:

  • Als uitgangspunt een door alle betrokkenen gemeenschappelijke formulering van de moeilijkheden in het dagelijkse leven, feitelijk en concreet.
  • Een verklarende analyse in de taal van de jeugdige en ouders, zo mogelijk met termen die ze eerder hebben gebruikt
  • Een uitleg door jongere en/of opvoeders wat er aan de hand is, wat daarvoor de best mogelijke verklaring is en welke doelen en acties daar logischer wijs uit voortvloeien.

In dit college geven Harrie van Leeuwen en Marca Geeraets voorbeelden van uitwerkingen van een verklarende analyse, die verwoord kunnen worden door de betrokkenen.

Video opname NEJA-sitehttps://neja.nl/publicaties/videos/videoverslag-3e-actualiteitencollege-2023-verklarende-analyse/

Powerpoint: https://bureaupeers.nl/wp-content/uploads/2023/09/Neja-PEERS-26-sept.pdf

Terug naar boven