Webinar BOEG Verklarende Analyse: Alleen trainen is niet genoeg!

Hoe borg je de kwaliteit van verklarende analyses? Op basis van verklarende analyses worden tenslotte zwaarwegende besluiten genomen. Sluit aan bij het gratis webinar van het Bovenregionaal Expertisenetwerk jeugdhulp in Gelderland (BOEG) over implementatie en borging op 6 juli 16.00 – 17.00 uur. Aanmelden kan bij Judith Bos via: info@G7jeugd.nl. Graag …

26 sept 2023 Webinar Hoe zorg ik voor een gedragen verklarende analyse?

Ouders en jeugdigen willen zich graag beter gehoord voelen en dat terugzien in de analyse over ‘wat er aan de hand is’ en ‘hoe dat komt’ (1). Alleen een, door alle betrokkenen gedragen analyse faciliteert de gedeelde besluitvorming over de doelen en de keuze van interventies: dus daar liggen uitdagingen. …

CONGRES ‘Gezinnen met meervoudige en complexe problemen’

Het jaarlijks congres over het werken met gezinnen met meervoudige en complexe problemen staat dit jaar in het teken van maatwerkhulpverlening. Armoede, verslaving, criminaliteit, huiselijk geweld en opvoedingsonmacht zijn stuk voor stuk hele lastige problemen. Maar in sommige gezinnen komen meerdere heftige problematieken bij elkaar. Niet zelden ook omdat er …

STUDIEDAG ‘Voorkomen van door- en gesloten plaatsingen van kwetsbare jongeren’

Save the date! Schrijf je nu in voor de studiedag: voorkomen van door- en gesloten plaatsingen van kwetsbare jongeren. Een aanrader voor iedereen die net als wij de carrousel van over- en doorplaatsingen wil stoppen. Wanneer?Donderdag 16 februari 2023Van 9:30 tot 17:00 uur Voor wie?Voor professionals die werken met jongeren in …

Ons boek is uit!

Het beschrijft hoe je samen met opvoeders en jeugdige, systematisch van de vraagverheldering, via een verklarende analyse tot relevante doelen en interventies komt. Inhoudsopgave boek: Voor downloads van extra materialen klik hier Boek bestellen? Dat kan natuurlijk bij Boom uitgevers Amsterdam

Integraal redeneren bij gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Voor de powerpoint en de video van de lezing https://neja.nl/agenda/1etransformatiecollege/# We hebben ooit met elkaar bedacht dat we gezinnen in groepen kunnen indelen op grond van gemeenschappelijke kenmerken. Maar een echt breed gedragen systeem is er nooit gekomen. De categorieën die wel worden genoemd zijn 1-ouder gezin en multi-problem gezin. …

Terug naar boven