Webinar Verklarende analyse: de basis voor passende hulp

Webinar terugkijken? Je kunt de opname van het webinar hier bekijken.

Klik hier voor de powerpoint van het webinar.

Hoe zorg je ervoor dat jeugdigen en gezinnen zich gehoord en begrepen voelen? Hoe kom je samen met het gezin tot gedragen doelen en plan van aanpak? Ook als de problematiek ingewikkeld is?

Hierover gaat het eerste webinar van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland Verklarende analyse: de basis voor passende hulp. Tijdens dit online webinar schetsen we, Harrie van Leeuwen en Marca Geeraets, het belang van een probleem- en krachtenanalyse als basis voor het opstellen van doelen en beslissen over passende hulp.

Om de hulpvraag van jeugdigen en hun ouders goed te kunnen beantwoorden, is een integrale en verklarende probleem- en krachtenanalyse noodzakelijk. We weten dat dit belangrijk is, maar toch wordt het lang niet altijd gedaan. Hoe kunnen we hier echt werk van maken en wat kan jou als professional hierbij helpen?

Tijdens het webinar bespreken we het doel van een verklarende analyse, de risico’s van het ontbreken ervan en de belangrijkste ingrediënten. Een daarvan is het 7-factoren model. Hiermee wordt de samenhang tussen krachten en problemen in het gezin en in de context van het gezin inzichtelijk gemaakt. Door deze analyse te maken, samen met jeugdigen en ouders/opvoeders, is de kans groter dat er passende hulp wordt geboden die echt het verschil maakt.

Tijdens het webinar is er ruimte voor het delen van dilemma’s en het stellen van vragen.

Het 7-factorenmodel ten behoeve van de verklarende analyse is door de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland omarmd als een veelbelovend instrument voor de dagelijkse praktijk van hulp en ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen. Met dank aan ZonMw is er recent een (digitale) tool voor ontwikkeld.

Terug naar boven