Digitale tool

Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, ZonMw en Bureau PEERS stellen een digitale tool beschikbaar voor een verklarende probleem- en krachtenanalyse vanuit een integraal denkkader. Behulpzaam bij de gedeelde analyse- en besluitvorming met jeugdigen en ouders over de te ondernemen interventies.

Vakbekwaam redeneren over problematiek in de jeugdhulp moet resulteren in een probleem- en krachtenanalyse die verklaart hoe de problematiek is ontstaan, wat de problematiek in stand houdt en op welke factoren we het best onze inspanningen kunnen richten om de problemen te verlichten. Beroepskrachten in de jeugdhulp maken in de dagelijkse praktijk vanuit hun vakmanschap vele van dergelijke analyses en baseren daarop hun beslissingen. De Kenniswerkplaats en Bureau PEERS bieden daartoe een hulpmiddel aan op hun website, dat voor elke beroepskracht in de jeugdhulp vrij toegankelijk is.

De digitale tool en een aantal mindmaps staat op deze website bij vakbekwaam redeneren

Incompany training vakbekwaam redeneren mbv 7 factorentool op aanvraag.

Accreditatie: NIP/NVO, SKJ

Terug naar boven