RESET, stressmanagement voor tieners

Accreditatie

SKJ geaccrediteerd (SKJ200955): 21 accreditatiepunten

Inhoud

Leer hoe je tieners m.b.v. RESET, een geprotocolleerde stressmanagementtraining van 10 bijeenkomsten, traint hoe om te gaan met stress waardoor zij meer grip krijgen op situaties. Het gaat om jongeren van 12 tot 18 jaar die moeite hebben om:

 • te anticiperen op situaties die tot stress kunnen leiden
 • proactief lichamelijke signalen van opkomende stress te herkennen
 • in situaties waarin hen dit overkomt oplossingen te vinden om stress te hanteren
 • ouders en/of leerkrachten als hulpbronnen te betrekken bij de regulatie van stress

De training is gericht op het vergroten van

 • het besef keuzemogelijkheden te hebben
 • het besef invloed uit te kunnen oefenen op het eigen gedrag
 • de praktische zelfsturing van de adolescent in situaties die voor hem/haar stressverhogend zijn.

De werkzame elementen waar in de training gebruik van wordt gemaakt zijn:

 • samenwerken en aansluiten bij (potentiële) krachten en wensen van de jongere (shared decision making als continu proces)
 • de jongere ondersteunen in het ontdekken van de eigen sterke punten en het uitbreiden van de mogelijkheden m.b.t. lastige situaties
 • geprotocolleerd werken (iedere bijeenkomt kent een vaste opbouw)
 • het geven van informatie mbt stress en stressmanagement
 • het oefenen van stressregulatietechnieken
 • het oefenen van probleemoplossingsvaardigheden
 • reframen, ondersteunen van zelfregistratie en zelfbekrachtiging, discriminatie- en generalisatietraining

Vereisten

Een afgeronde op de (geestelijke) gezondheidszorg gerichte hbo (bachelor) opleiding, bijvoorbeeld Verpleegkunde, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Toegepaste Psychologie of Maatschappelijk Werk- en Dienstverlening.

Aanbod

De drie daagse opleiding tot RESETtrainer wordt alleen incompany aangeboden.  

Download folder

Download signaleringsplan PEERS

Download ’te weinig-oké-te veel-nood’ meter PEERS

Terug naar boven