Strategische analyse en aanpassing van de interventieportfolio

Workshop interventieportfolio

  • Strategische inbedding van de interventieportfolio is van groot belang voor de organisatiecontinuïteit
  • Met medewerkers wordt een strategische portfolioanalyse gemaakt
  • Op grond hiervan wordt een innovatieagenda vastgesteld

Workshop interventieontwikkeling

  • Pijlers van innovatief ontwerpen
  • De ingrediënten: interventiekundige kennis, professionele expertise en ontwerpvaardigheden
  • Organisatie en fasering van het ontwerpproces

Zorgorganisaties worden na de stelselwijzigingen geacht te transformeren tot organisaties waarin een optimum wordt gevonden in een context van soms botsende meervoudige belangen. Het gaat om organisaties met medewerkers die professionele autonomie hoog in het vaandel hebben. Verder is er de organisatorische worsteling om met krimpende budgetten en een onzekere financiële horizon overeind te blijven en tenslotte is er de wispelturige context van publieke en overheidsopvattingen ten aanzien van de zorg.

Doortastende aanpassing aan veranderende verwachtingen is noodzakelijk. Innovaties behelzen vaak nieuwe methoden aangepast aan de nieuwe verwachtingen, terwijl deze wel moeten voldoen aan het professionele kader en de kwaliteitseisen van de inspectie en financiers.

Na een strategische portfolioanalyse volgt een selectie van interventies en bijbehorende methoden die in de gesignaleerde lacunes moeten voorzien. Op grond hiervan wordt de strategische urgentie van de ontwikkelagenda vastgesteld. Maar behalve de strategie heeft ook de professionele opleidingsexpertise een bepalende invloed op de prioritering. Sommige zaken moeten in een bepaalde volgorde worden ontwikkeld, aangeleerd en aangeboden.

Daarna volgt de ontwerpfase. Interventies kennen een optimale structuur en er zijn een aantal rand-voorwaarden die het succes bepalen. Deze fase vraagt ontwerpervaring en interventiekundige kennis, naast de specifieke professionele expertise die nodig is voor de specifieke interventie. Omdat dit meestal over meerdere personen is verspreid, wordt een ontwerpteam samengesteld.

Vanuit de interventiekunde kan het ontwerpproces iteratief worden ingericht. Logische brokstukjes worden afzonderlijk ontworpen volgens de laatste wetenschappelijke state of the art. Vervolgens worden ze getest en op basis van bruikbare feedback bijgesteld. In het ontwerpproces wordt het kwaliteitssysteem meegenomen. En tijdens het ontwerpen wordt ook het trainingsprogramma voor de professionele gebruikers van de interventie duidelijk, zodat een goede implementatie is voorbereid.

Notitie strategische methodiekontwikkeling 

Folder 

Terug naar boven