Vervolgcursus Mediërende Cognitieve Gedragstherapie voor kinderen, jeugdigen en volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking

Inhoud 

De kwaliteit van leven van kinderen, jeugdigen en volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking kan erg onder druk komen te staan door complexe problematiek. De angstklachten, stemmingsklachten, zelfbeschadigend en/ of agressief gedrag leiden vaak tot handelingsverlegenheid bij betrokkenen. Mediërende cognitieve gedragstherapie met de topografische analyse ogv registraties, holistische theorie/ casusconceptualisatie, functie- en betekenisanalyse van client én betrokkenen biedt vaak goede aanknopingspunten om een nieuw perspectief te creëren. Aansluitend op de analyses komen in de cursus de passende interventies aan bod om de factoren die het gedrag kunnen beïnvloeden te benutten. De door de (inter)nationale literatuur effectief aangemerkte CGT technieken voor angstklachten, stemmingsklachten, zelfbeschadigend gedrag en/ of agressief gedrag zijn de leidraad in deze cursus. Tijdens de oefeningen in de cursus worden de technieken doelgroepgericht uitgewerkt. Ook is er specifieke aandacht voor de therapeutische interactie.

De cursus doorloopt de fasen van het cognitief gedragstherapeutisch proces en er wordt geoefend aan de hand van voorbeeld casuïstiek als ook casuïstiek van de deelnemers.

Doelstelling

De deelnemer is aan het eind van de cursus beter in staat om:

  • samen met cliënt en ouders/verzorgers, een holistische theorie/ casusconceptualisatie/probleemsamenhang te formuleren, evenals functieanalyses en betekenisanalyses van het (geselecteerde) klachtgedrag
  • (potentiële) krachten van cliënten, wensen en interesses te benutten bij het creëren van een nieuw perspectief
  • werkzame elementen/technieken toe te passen. Weet hoe de technieken moeten worden aangepast bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en de interacties af te stemmen op alertheid, tempo, mogelijkheden en behoeften
  • de ernst van probleemgedrag voorafgaand aan de behandeling te meten. Evenals het meten en monitoren van het behandeleffect
  • technieken voor generalisatie van behandeleffect en de preventie van terugval, op maat gemaakt voor de cliënt, in de interventie in te bouwen

Doelgroep

Gedragswetenschappers werkzaam met de doelgroep EVB/MVB, die de 100 uur Inleiding Cognitieve Gedragstherapie Basis hebben afgerond.

Literatuur

Bosmans, G., Braet, C., & De Raedt, R. (2016). Gehechtheid voor (cognitieve) gedragstherapeuten: Van het ‘vage’-vuur naar een belangrijke component van succesvolle behandeling? Gedragstherapie

Didden, R., Duker, P. & Seys, D. (2016). Gedragsanalyse en –therapie bij mensen met een verstandelijke beperking. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Groot, de F., (2004). Bekrachtigen, bekrachtigen, en nog eens bekrachtigen. Back to basics: positieve bekrachtiging. Gedragstherapie

Heylen, J., Van de Walle, M., Claes, L., Braet, C., & Bosmans, G. (2016). De rol van gehechtheid in de ontwikkeling van psychopathologie: Speuren naar behandelbare mechanismen. Gedragstherapie

Healy, O., Lydon, S., & Murray, C. (2014). Aggressive Behavior. In Sturmey, P., & Didden, R. (2014). Evidence-based practice and intellectual disabilities. Hoboken: John Wiley & Sons

Klaver M., A-Tjak J. (2006). Mediatieve gedragstherapie in het verpleeghuis: het gebruik van cognitief gedragstherapeutische analyses en cognitieve interventies met een zorgteam. In Gedragstherapie, 39 (http://ccgt.nl/teksten/CGTouderen.pdf

Klaver, M., Van den Hoofdakker, B., Bruinsma, E., de Kuijper, G., Hoekstra, P. J., & de Bildt, A. (2016). Staff ability to carry out behavioural strategies for individuals with intellectual disabilities and challenging behaviours. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities

Koedoot, P., Verberne, G. & Vleeshouwers, P. (2011). Kennismodule: Stemmingsstoornissen bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking . Utrecht: Centrum voor Consultatie en Expertise

Maes, B., & Swillen, A. (2010). Diagnostiek van gedragsproblemen en psychische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking. TOKK: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie

Mevissen, E.H.M., Didden, H.C.M., & Jongh, A.D. (2016). EMDR voor trauma- en stressorgerelateerde klachten bij patiënten met een verstandelijke beperking. Overzicht en casusbespreking In Directieve Therapie

Nauta, M., & Scholing, A. (2018). Anti-angsttechnieken. In P. Prins, J. Bosch, & C. Braet (Eds.), Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum

Ontario Scientific Expert Task Force for the Treatment of Challenging Behaviour (2019) Evidence-Based Practices for the Treatment of Challenging Behaviour in Intellectual and Developmental Disabilities https://www.ontaba.org/pdf/ONTABA_OSETT-CB_Final_Report_Jan_2019.pdf

Walsh, BW. (2020). Een biopsychosociaal model voor zelfverwonding. In: Behandeling van zelfverwonding. Een praktische handleiding (55-66) (12). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

Walsh, BW. (2020). Cognitief gedragstherapeutische analyse. In: Behandeling van zelfverwonding. Een praktische handleiding (89-120) (32). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

Wouters, H., Lambrechts, G. & Maes, B. (2013). Hfd 17 Omgaan met gedragsproblemen In Maes, B., Vlaskamp, C. & Penne, A. (red). Ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige beperkingen, handvatten voor een kwaliteitsvol leven. Leuven: Acco.

Aanbod

De cursus kan zowel incompany als via open inschrijving worden aangeboden.

Incompany data in overleg. Info marcageeraets@bureaupeers.nl of willemineheiner@bureaupeers.nl

Folder

Terug naar boven