Autoritatief opvoeden: ouder-kind interactie en gedragsmanagement

Accreditatie

NIP (K&J), NVO (OG) referentienummer 334763: opleiding-diagnostiek 10, opleiding-behandeling 24, opleiding-overige taken 2, herregistratie 36

SKJ referentienummer SKJ200953, accreditatiepunten 52 

Inhoud

De mediatietherapie autoritatief opvoeden is een interactie en gedragsmanagementtraining voor ouders van jonge kinderen (3 tot en met 7 jaar) met (ernstige) gedragsproblemen. De training is bedoeld voor gezinnen waarbij de interactie tussen ouders en kind in een negatieve spiraal is terechtgekomen. Het kind verzet zich tegen de wensen van de ouders, heeft moeite met het opvolgen van opdrachten en er is regelmatig sprake van escalatie tot een conflict. Ouders voelen zich onmachtig en ervaren onvoldoende regie over het gedrag van hun kind. De training is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de ouder-kind interactie dmv spel en activiteiten en het doen afnemen van gedragsproblemen in het dagelijks leven van het gezin.

Doelstelling opleiding

De deelnemers zijn aan het eind van de opleiding in staat om:
• samen met ouders de gewenste doelen te formuleren en de manier te bepalen hoe er aan gewerkt gaat worden (shared decision making op doel en proces) waarbij (potentiële) krachten van zowel kind als ouders worden benut.   
• werkzame elementen/technieken van de oudertraining toe te passen zoals geprotocolleerd werken (agenda), actief model staan, oefenen mbv rollenspel, bekrachtigen en inseinen, en ondersteunen van zelfregistratie en zelfbekrachtiging van ouders
• ouders te ondersteunen in het inzetten van vaardigheden ter bevordering van de interactie met hun kind
• ouders te ondersteunen in het inzetten van gedragsmanagement vaardigheden
• ouders te ondersteunen bij het maken van een thuisplan om de gedragsproblemen van hun kind te verminderen
• ouders te ondersteunen in het blijvend inzetten van het geleerde in diverse situaties in het dagelijks leven (generalisatie van behandeleffect)

Vereisten

Een afgeronde op de (geestelijke) gezondheidszorg gerichte hbo (bachelor) opleiding, bijvoorbeeld Verpleegkunde, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Toegepaste Psychologie of Maatschappelijk Werk- en Dienstverlening.

Voor verkrijgen van SKJ accreditatiepunten 

100% aanwezigheid contacturen

Aanbod

De opleiding wordt alleen incompany aangeboden

Terug naar boven