Autoritatief opvoeden: ouder-tiener interactie en gedragsmanagement

Accreditatie

SKJ geaccrediteerd (SKJ200954): 48 accreditatiepunten.

Inhoud

De ouder-tiener interactie en gedragsmanagementtraining Wijs met tieners, wijs met ouders is een geprotocolleerde training van twaalf bijeenkomsten voor ouders van jongeren met forse gedragsproblemen. In deze training worden ouders getraind in de autoritatieve opvoedstijl: een combinatie van de steunende en de leidende opvoedstijl. Met als doel enerzijds de autonomie ontwikkeling en anderzijds de ontwikkeling van de zelfregulatie van hun kind te stimuleren middels emotie- en gedragsmanagement. De training sluit aan bij de krachten van het gezin en wordt op maat gemaakt aangeboden.

Doelstelling opleiding

De deelnemer leert:
• samenwerken met jongere en ouders en daarbij aansluiten bij (potentiële) krachten en wensen van zowel jongere als ouders en het ondersteunen van gezamenlijke gezinsdoelen (shared decision making)
• werkzame elementen/technieken van training bij ouders en adolescenten toepassen zoals geprotocolleerd werken (agenda), actief model staan, reframen, oefenen mbv rollenspel en generalisatie opdrachten
• ouders ondersteunen in de interactie en het inzetten van vaardigheden ter bevordering van de autonomie van hun kind
• ouders ondersteunen in de leidende opvoedstijl
• ouders ondersteunen in hun eigen emotieregulatie bij spanningsvolle situaties

Vereisten

Een afgeronde op de (geestelijke) gezondheidszorg gerichte hbo (bachelor) opleiding, bijvoorbeeld Verpleegkunde, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Toegepaste Psychologie of Maatschappelijk Werk- en Dienstverlening.

Voor verkrijgen van SKJ accreditatiepunten 

100% aanwezigheid contacturen

Aanbod

De opleiding wordt alleen incompany aangeboden

Terug naar boven