Basiscursus CGT voor Cognitief Gedragstherapeutisch Werker

Accreditatie

VGCt geaccrediteerd. Contacturen 48. Literatuur en huiswerkopdrachten 52

SKJ referentienummer SKJ202372, accreditatiepunten 76

Inhoud

Leer hoe je jeugdigen met psychische problematiek en hun ouders ondersteunt in het realiseren van hun doelen met behulp van cognitief gedragstherapeutische technieken en word opgeleid tot gedragstherapeutisch werker conform de eisen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt). Na deze cursus kun je de behandelde technieken zelfstandig toepassen onder eindverantwoordelijkheid van een cognitief gedragstherapeut bij wie de indicatiestelling, opstellen, evalueren en bijstellen van het behandelplan berusten.

In acht bijeenkomsten komen aan bod:

  • Inleiding gedragstherapie: leertheorie (klassiek en operant), gedragstherapeutische analyses maken, registratie, operante en niet operante technieken
  • Behandeling van angst-, stemmings- en emotieregulatiestoornissen bij jeugdigen
  • Mediatietherapie met aandacht voor ADHD en ODD bij jeugdigen

Doelstelling

De deelnemer maakt kennis met de denk- en werkwijze die wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Aan het eind van de basiscursus kan de cursist cognitieve gedragstherapie onder supervisie naar behoren uitvoeren.

Vereisten

  • Een afgeronde op de (geestelijke) gezondheidszorg gerichte hbo(bachelor)opleiding, bijvoorbeeld Verpleegkunde, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Toegepaste Psychologie of Maatschappelijk Werk- en Dienstverlening. Deze opleiding moet aantoonbaar 30 uur gespreksvaardigheden en 30 uur psychopathologie bevatten.
  • Minimaal 12 uur werkzaam op het gebied van de (G)GZ, waarvan minimaal 6 uur per week toepassen van gedragstherapeutische interventies en technieken
  • Werken onder verantwoordelijkheid/supervisie van cognitief gedragstherapeut

Voor verkrijgen van VGCT accreditatiepunten https://www.vgct.nl/vgct.nl/public/opleiding-en-registratie/cognitief-gedragstherapeutisch-werker

  • 90% aanwezigheid contacturen
  • als voldoende beoordeelde mini n=1 + demonstratie van een behandeltechniek

Literatuur

Van Heycop ten Ham, B., de Vos, B., & Hulsbergen, M. (2012). Praktijkboek voor gedragstherapie, Handboek voor cognitief gedragstherapeutisch werkers I en II. Amsterdam: Boom Uitgevers.

Aanbod

  • De basiscursus kan doelgroep specifiek worden gemaakt
  • De cursus kan zowel incompany als via open inschrijving worden aangeboden

Folder 

Terug naar boven