Recente publicaties Frans van Mierlo

Van Mierlo, F. & Van der Zanden, R. (2014). Jeugdhulp en de lessen uit Australië. Kwaliteit in Zorg(6), 24-26.

Van Mierlo, F. (2010). Preventieve geestelijke gezondheidszorg: een state of the art. In I. van der Padt & B. Venneman (red.) Sociale Psychiatrie (pp. 201-244). Den Haag: Boom/Lemma.

Van Mierlo, F. (2010). Psycho-educatie voor familieleden van mensen met schizofrenie of verwante psychose. In J.J. van Peperstraten (red.), C. Sloof (red.), F. van Mierlo (red.), Psycho-educatie voor mensen met een psychose en hun familieleden. Assen: Van Gorcum.

Nuijen, J., Romijn, G.A., Van Mierlo, F.G.J., Zanden, A.P. van der, Onrust, S.A. (2010). Psychische problematiek bij kinderen en jongeren: over ontwikkelingen in het vóórkomen, de toegang tot en het gebruik van de jeugd-GGZ. In J. Nuijen (red.) Trendrapportage GGZ 2010; Deel 2 Toegang en zorggebruik (pp. 135-180). Utrecht: Trimbos-instituut.

Terug naar boven