Publicaties Marca Geeraets

2022

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2022). Vakbekwaam redeneren. Een morele plicht. Kind en Adolescent Praktijk, 21 (4)

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2022). Vakbekwaam redeneren. Zie kind niet over het hoofd. Kind en Adolescent Praktijk, 21(3)

Harrie van Leeuwen en Marca Geeraets (2022). Vakbekwaam redeneren in de jeugdhulp. Amsterdam: Boom uitgevers https://www.boompsychologie.nl/product/100-10265_Vakbekwaam-redeneren-in-de-jeugdhulp#omschrijving

Geeraets, M.H.W. & Van Leeuwen, H.M.P. (2022). Vakbekwaam redeneren. Denken in vaardigheden. Kind en Adolescent Praktijk, 21(2) Download PDF

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2022). Vakbekwaam redeneren. Een levensgroot probleem. Kind en Adolescent Praktijk, 21(1), 38-39 Download PDF

Geeraets, M.H.W. (2022). Boekbespreking: Over Freud. Feiten, illusies en leugens over de psychoanalyse. Kind en Adolescent Praktijk, 21(1), 49 Download PDF

2021

Geeraets, M.H.W. & Van Leeuwen, H.M.P. (2021). Vakbekwaam redeneren. Zeven misverstanden over de verklarende analyse. Kind en Adolescent Praktijk, 20(4), 44-45 Download PDF

Kenniswerkplaats Jeugd Friesland & Bureau PEERS (2021). Factsheet verklarende analyse

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2021). Vakbekwaam redeneren. Jeuklabels. Kind en Adolescent Praktijk, 20(3), 44-45

Geeraets, M.H.W. & Van Leeuwen, H.M.P. Vakbekwaam redeneren. Schot in het duister. Kind en Adolescent Praktijk, 20(2), 44-45

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2021). Vakbekwaam redeneren. De spil van vakmanschap. Kind en Adolescent Praktijk, 20(1), 40-41

2020

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2020). Goede en slechte jeugdhulp. Kind en Adolescent Praktijk19(4), 405-407

Mulder, E.J. & Geeraets, M.H.W. (2020). Classificeren is goed en handig, maar… Kind en Adolescent, 41(4), 405-407

Geeraets, M. & Van Leeuwen, H. (2020). Een goed gevoel. Kind en Adolescent Praktijk, 19(3), 42-43

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2020). Boekbespreking: De Bruin, C. (2017). Dit is autisme. Van hersenwerking tot gedrag. Kind en Adolescent, 41(3), 346-347

Geeraets, M.H.W. & Van Leeuwen, H.M.P. (2020). Een positief basisschoolklimaat voor leerlingen met een auditieve beperkingVaardig, waardig, aardig op Signis. Abcoude: Bureau PEERS

Geeraets, M.H.W. & Van Leeuwen, H.M.P. (2020). De onderwijszorgklas. Handleiding bij het opzetten van een cognitief gedragstherapeutische training in de kleuterklas. Abcoude: Bureau PEERS

Van Leeuwen, H. & Geeraets, M. (2020). Tijd voor grote schoonmaak in de jeugdzorg. Deïmplementatie. Kind en Adolescent Praktijk, 19(2), 39-39

Geeraets, Marca H.W. (2020). Communiceren met een tiener. De valkuil van ouderlijke emoties. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie (TOKK), 45(2), 93-95

Geeraets, M. & Van Leeuwen, H. (2020). Je eigen demonen te lijf. Kind en Adolescent Praktijk, 19(1), 45-45

2019

Van Leeuwen, H. & Geeraets, M. (2019). Weten hoe weinig je (nog) weet. Kind en Adolescent Praktijk, 18(4), 23-23

Geeraets, M. & Van Leeuwen, H. (2019). Tegenwind. Kind en Adolescent Praktijk, 18(3), 46-46

Van Leeuwen, H. & Geeraets, M. (2019). De kwetsbare evidence. Kind en Adolescent Praktijk, 18(2), 37-37

Geeraets, Marca H.W. (2019). Complimenten die versterken. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie (TOKK), 44 (2), 97-100

Van Leeuwen, Harrie M.P. & Geeraets, Marca H.W. (2019). Klinisch redeneren in de geïntegreerde jeugdhulp met behulp van het zevenfactorenmodel. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie (TOKK), 44 (1) 21-33.

Geeraets, M. & Van Leeuwen, H. (2019). Evidencebased jeugdhulp: waarom zou je het niet willen? Kind en Adolescent Praktijk, 18(1), 39-39

2018

Geeraets, M. (red), Bodelier, R., Jacobs, P., Scheijen, S., Severins, M., Van Lier, S., Weijers, I., & Willems, A. (2018). Koraal-5-step voor EMB, Methodische elementen voor het werken met cliënten met zeer Ernstige, Meervoudige Beperkingen. Sittard: Koraal

Stevens, G.W.J.M., Koomen, H.M.Y., Geeraets, M.H.W. & Lambregts-Rommelse, N.N.J. (red) (2018). Migratie en ontwikkeling. Houten: Bohn Stafleu van Loghum

2017

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2017). Psychiatrische Leerlingondersteuning Uitgevoerd op Kentalis Signis. Methodiekbeschrijving. Abcoude: Bureau PEERS

2016 en ouder

Begeer, S., Boendermaker, L., Colpin, H., Geeraets, M.H.W., Koomen, H.M.Y. Van Leeuwen, K.G., Overbeek, G., Prinzie, P., Smid, G.A., Stevens G.W.J.M. (red.) (2016) Transformaties in de jeugdzorg. 35 jaar wetenschap. Houten: Bohn Stafleu van Loghum

Popma, A., Vermeiren, R., Van den Hoofdakker, B., Bakkum T., Herpers, P., Maras, A., Backer, H. & Geeraets, M. (2014). Expertise Netwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP) richtlijn voor diagnostiek en behandeling van ODD en CD. http://zorgprogrammas.kenniscentrum-kjp.nl/

Visser, J., Nijboer, M., Hofman, E., Van der Hulst, L., De Roos, Y., Kuijl, I., Pestel, N. & Geeraets, M. (2016). Expertise Netwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP) richtlijn voor diagnostiek en behandeling van GGZ 0 – 6 jarigen. http://zorgprogrammas.kenniscentrum-kjp.nl/

Grietens, H., Lindauer, R & Geeraets, M. (red.) (2015). Kind en Trauma. Houten: Bohn Stafleu van Loghum

Van Aken, M., Beyers, W., Dekovic, M., Geeraets, M., De Graag, H. & Reitz, E. (red.) (2015). Intieme relaties en seksualiteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum

Huyser, C., Van Alphen, W., Mater, I., Bakker, J., Schuur, M., Elgersma, H. & Geeraets, M. (2014). Expertise Netwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP) richtlijn voor diagnostiek en behandeling van eetstoornissen (Anorexia nervosa, Boulimia nervosa, Eetstoornis NAO). http://zorgprogrammas.kenniscentrum-kjp.nl/

Lindauer, R., Hauber, K., Bruggemans, R., Esmeijer, F.J., Wanders, F., Borst, S., Van Schaik, A. & Geeraets, M. (2014). Expertise Netwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP) richtlijn voor diagnostiek en behandeling van Trauma. http://zorgprogrammas.kenniscentrum-kjp.nl/

Van der Sijde, A., Mulder, E., Staal, W., Rozeboom, S., Rinne, M., Van Lang, N., Veenboer, W. & Geeraets, M. (2014). Expertise Netwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP) richtlijn voor diagnostiek en behandeling van ASShttp://zorgprogrammas.kenniscentrum-kjp.nl/

Hoekstra, P., De Haan, E., Zitman, K., Wasterval, L., Lamerz, A. & Geeraets, M. (2014). Expertise Netwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP) richtlijn voor diagnostiek en behandeling van Tics. http://zorgprogrammas.kenniscentrum-kjp.nl/

Reichart, C., Schuppert, M., Bogaerts, M., Gunning, C., De Vos, R. & Geeraets, M. (2014). Expertise Netwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP) richtlijn voor diagnostiek en behandeling van depressie. http://zorgprogrammas.kenniscentrum-kjp.nl/

Buitelaar, J., Van den Hoofdakker, B., Dunker, Y., Stoffelsen, R., Bruins, A., Smallenbroek, M, Bottelier, M. & Geeraets, M. (2014). Expertise Netwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP) richtlijn voor diagnostiek en behandeling van complexe ADHD. http://zorgprogrammas.kenniscentrum-kjp.nl/

Geeraets, M.H.W. (2015). Behandelmethodiek M.O.C. ‘t Kabouterhuis. Duivendrecht: PI Research

Haspels, M. & Geeraets, M. (2014). Competentiegerichte benadering. In B. Twint & J. de Bruijn (red.) Handboek verstandelijke beperking, 24 succesvolle methoden. Amsterdam, Uitgeverij Boom

De Haan, E., Hoekstra, P., Bogaerts, M., Wasterval, L., Lamerz, A. & Geeraets, M. (2013). Expertise Netwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP) richtlijn voor diagnostiek en behandeling van dwangstoornissen. http://zorgprogrammas.kenniscentrum-kjp.nl/

Lindhout, I., Nauta, M., Reichart, C., Van den Meijdenberg, J., Bogaerts, M, Codrington, W., Hogendoorn, S. & Geeraets, M. (2013). Expertise Netwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP) richtlijn voor diagnostiek en behandeling van complexe angststoornissen. http://zorgprogrammas.kenniscentrum-kjp.nl/

Geeraets, M.H.W. & De Haan, R.C. (2013). Ontwikkelings- en competentiegericht werken met cliënten. Handleiding methodiek Behandelhuis SEIN. Duivendrecht: PI Research

Geeraets, M.H.W. (2010). Boekbespreking: Andrew Turnell & Susie Essex (2010), Als er ‘niets aan de hand’ is. Een oplossingsgerichte methode bij ontkenning van kindermishandeling. Kind en adolescent, 31, 166-167 PDF

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2010). Ontwikkelingsgericht aansturen met behulp van de PDCA-cyclus. Amsterdam/Duivendrecht: De Bascule, PI Research.

Geeraets, M.H.W. & Van Leeuwen, H.M.P. (2008). Ontwikkelingspsychopathologie als leidraad voor programma-ontwikkeling. In E.J. Knorth, H. Nakken, C.E. Oenema-Mostert, A.J.J.M. Ruijssenaars & J. Strijker. (red.), De ontwikkeling van kinderen met problemen: gewoon anders (pp. 218-228). Antwerpen / Apeldoorn: Garant. Bohn Stafleu Van Loghum

Geeraets, M.H.W., Albrecht, G., Van Leeuwen, H.M.P. & Spanjaard, H.J.M. (2008). Competentiegerichte kinderpsychiatrische leerlingbehandeling geëvalueerd: een meervoudige n=1 studie. Amsterdam/ Duivendrecht: de Bascule, PI Research

Geeraets, M.H.W. & Hagendoorn, J.M.H. (2006). Vasthouden aan ontwikkeling; psychose, het competentiemodel en de weg naar volwassenheid. In A. Boon & Z. Haijer (red). Een vasthoudende behandeling. Orthopsychiatrie: ontwikkeling, methodieken, dilemma’s. Amsterdam: SWP

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2006). Introductiemodule competentiegerichte behandeling in de kinder- en jeugdpsychiatrie, (dag)klinisch. Amsterdam: de Bascule, PI research

Geeraets, M.H.W. (2003). Opmerkelijk: Oudertraining als cruciale factor in preventieprogramma’s: een te smalle basis? Kind en adolescent, 24 (2) 

König, C. E., Van Leeuwen, H. M. P. & Geeraets, M. H. W. (2002). Competentiegerichte assessment en behandeling binnen de neuropsychologie. Kinder- & Jeugdpsychotherapie, 29, 70–80.

Geeraets, M. H. W. (2001). Zorgprogrammering binnen de psychiatrische gezinsbehandeling. In S. Meyer en M. el Boushy (red), Transmurale zorg voor gezinnen in Amsterdam. Een zorgcircuit door muren heen (pp. 43-51). Duivendrecht: Paedologisch Instituut.

Slot, W., Duivenvoorden,Y., Geeraets, M., Orobio de Castro, B., Afkirin, A. en Speekenbrink, M. (2000). Voortgang van het SPRINT-project (pilot-studie preventieve interventies voor jongeren met antisociaal gedrag). The SPRINT-project: Preventive Interventions for Antisocial Youngsters. In W. de Mey (red.), Preventie van antisociaal gedrag: starten bij de (per-)conceptie? (p. 115-137). Vormingscentrum voor het de begeleiding van het Jonge Kind.

Geeraets, M., & Slot, N. W. (1998). De oudercursus ‘competentievergroting bij ouder en kind’. In Akkerman-Zaalberg van Zelst, M., Van Leeuwen, H. & Pameijer, N. (red.), Psychologie & Praktijk. Ouderbegeleiding nader bekeken, Schouders onder de ouders (191-196). Lisse: Swets & Zeitlinger

Geeraets, M.H.W. (1998). Competentievergrotend werken binnen een MKD. Methodiekhandleiding voor het werken in de groep. Duivendrecht: PI Research.

Walraven, A. M. A., Berger, M. A., & Geeraets, M. H. W. (1997). Competentiegerichte opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige asielzoekers. Een handleiding voor medewerkers van Opvang- en onderzoekscentra. Amsterdam/Duivendrecht: Paedologisch Instituut. Rijswijk: COA.

Geeraets, M. & Spanjaard, H. (1997). Toekomstcursus. Competentievergroting bij dove en slechthorende jongeren. Een sociale vaardigheidstraining. Amsterdam/Duivendrecht: Paedologisch Instituut & Voorburg/Zoetermeer: Effatha, Chr. Instituut voor doven.

De Sonneville, L.M.J., Geeraets M.H.W. & Woestenburg, J.C. (1993). Information processing in children with minor neurological dysfunction: behavioural and neurophysiological indices. Early Human Development 34(1-2), 69-78

Terug naar boven