Methodisch werken in de Onderwijs Intensief Klas

Accreditatie

SKJ geaccrediteerd (SKJ200898): 42 punten

Inhoud

Voor sommige leerlingen met speciale onderwijsbehoeften (door veel aandachtsproblemen, zeer beweeglijk en impulsief gedrag, moeite met opdrachten opvolgen, driftbuien) is het een te grote opgave om aan de verwachtingen van het passend onderwijs te voldoen. Als de inspanningen van de leerkracht, soms gecombineerd met ambulante of poliklinische zorg niet voldoende zijn, kan het gevolg zijn dat het kind wordt geschorst of tijdelijk of langere tijd thuis zit.
Om dit te voorkomen kan een intensieve samenwerking waarbij zowel onderwijs als behandeling wordt geboden een uitkomst zijn. In de Onderwijs Intensief Klas wordt in een geprotocolleerde training de ‘wat werkt’ onderwijsprincipes gecombineerd met ‘wat werkt’ kennis uit de jeugdhulp. De onderwijs intensief klas biedt verdiepende diagnostiek en individuele cognitief gedragstherapeutische training ten behoeve van verbeterd functioneren in het reguliere passend onderwijs.
De training Onderwijs Intensief Klas leidt deelnemers op in de kennis, attitude en vaardigheden die nodig zijn om deze interventie uit te voeren.

In de zesdaagse training Methodisch werken in de Onderwijs Intensief Klas worden de ‘wat werkt’ onderwijsprincipes gecombineerd met evidence en practice based kennis uit de Jeugdhulp.
Na het volgen van de opleiding zijn de deelnemers in staat de cognitief gedragstherapeutische interventies in te bedden in de klassencontext, waarbij behandelactiviteiten geïntegreerd zijn met onderwijsactiviteiten.

Doelstelling

Na afloop van training heeft de deelnemer kennis van en/ of geoefend met:
– het benutten van een groeimindset in de klassen-schoolcontext en op teamniveau
– het samen met betrokkenen in kaart brengen van krachten, kwetsbaarheden en de voorwaarden waaraan een ontwikkelingstimulerende leercontext moet voldoen
– het maken en visualiseren van doelen samen met leerlingen
– het gefaseerd werken aan doelen en het aanpassen van de interventies hierop
– het toepassen van ondersteunende autonomieversterkende interventies
– het toepassen van emotie- en gedragsregulerende leertheoretische interventies
– do s en don’ts van een empowerend feedbacksysteem
– pro actief en de-escalerend handelen passend bij de gemoedstoestand/spanningsopbouw van de leerling

Doelgroep

Deze zesdaagse training is zowel voor de leerkrachten en intern begeleiders als de jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers die samen het Onderwijs Intensief Klas team vormen.

Vereisten

  • Een afgeronde op de (geestelijke) gezondheidszorg gerichte hbo(bachelor)opleiding.

Voor verkrijgen van SKJ accreditatiepunten 

  • 100% aanwezigheid contacturen

Aanbod

  • De opleiding wordt alleen incompany aangeboden
Terug naar boven