Webinar BOEG Verklarende Analyse: Alleen trainen is niet genoeg!

Hoe borg je de kwaliteit van verklarende analyses? Op basis van verklarende analyses worden tenslotte zwaarwegende besluiten genomen. Sluit aan bij het gratis webinar van het Bovenregionaal Expertisenetwerk jeugdhulp in Gelderland (BOEG) over implementatie en borging op 6 juli 16.00 – 17.00 uur.

Aanmelden kan bij Judith Bos via: info@G7jeugd.nl.

Graag je naam, organisatie en emailadres in de aanmelding vermelden.

Terug naar boven