26 sept 2023 Webinar Hoe zorg ik voor een gedragen verklarende analyse?

Ouders en jeugdigen willen zich graag beter gehoord voelen en dat terugzien in de analyse over ‘wat er aan de hand is’ en ‘hoe dat komt’ (1). Alleen een, door alle betrokkenen gedragen analyse faciliteert de gedeelde besluitvorming over de doelen en de keuze van interventies: dus daar liggen uitdagingen.

De stappen om tot een gedragen verklarende analyse te komen zijn:

  1. Als uitgangspunt een door alle betrokkenen gemeenschappelijke formulering van de moeilijkheden in het dagelijkse leven, feitelijk en concreet.
  2. Een verklarende analyse verwoord in de taal van de jeugdige en ouders, zo mogelijk met termen die ze eerder hebben gebruikt
  3. Jongere en/of opvoeders kunnen idealiter pitchen wat er aan de hand, wat daarvoor de best mogelijke verklaring is en welke doelen en acties daar logischer wijs uit voortvloeien.

In het webinar bieden Harrie van Leeuwen en Marca Geeraets van Bureau PEERS een modelpitch aan op basis van het zeven factorenmodel. Ze geven voorbeelden van uitwerkingen van een verklarende analyse die verwoord kan worden door de betrokkenen.

Aanmelden? Vanaf aug via https://neja.nl/agenda/3e-actualiteitencollege-2023/

(1) Spijk-de Jonge, M., De Lange, M., Serra, M., Van der Steege, M., Dijkshoorn, P., Wammes, A., & Nieuman, S.  (2022). ‘Betrek mij gewoon!’ Op zoek naar verbeterkansen voor de jeugdhulp in het casusonderzoek Ketenbreed Leren. https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/steeds-betere-jeugdhulp/ketenbreed-leren/ketenbreed-leren/

Terug naar boven