Workshop Verklarende analyse: oude wijn in een nieuw jasje?

Verklarende analyses: Wat is er nieuw aan? En waarin is het een verbetering van wat we al doen? Het rapport ‘Betrek mij gewoon!’ geeft genoeg aanknopingspunten. Ouders en jeugdigen willen zich graag beter gehoord voelen, zich kunnen herkennen in de analyse en de analyse dient zo opgezet te zijn dat de doelen en interventies er logisch uit voort vloeien. Alleen een door alle betrokkenen gedragen analyse faciliteert de besluitvorming over de doelen en de keuze van interventies: dus daar liggen uitdagingen. In de workshop zal het gaan over het ‘bewijzen van goed luisteren’, niet (ver)oordelende taal en het onderscheid tussen nice to know en need to know in de informatieverzameling met als doel een voor alle betrokkenen gedragen werkhypothese over wat er aan de hand is. Niet alleen gericht op de symptomen maar ook in samenhang met de ongunstige én gunstige invloeden die cruciaal zijn om beïnvloed te worden om het gewenste perspectief te realiseren.

Aanmelden voor de werkconferentie op 8 juni? dan kan via deze link

Terug naar boven