Webinar Vraagverheldering

Hoe formuleer je samen met jeugdigen en gezinnen hun problematiek trefzeker en niet (ver)oordelend? Hoe zorg je dat de gedeelde visie over wat precies de zorgen zijn en waar de hulp verandering in moet brengen, zo is uitgewerkt dat jongere en ouders zich gehoord voelen en een verklarende analyse mogelijk is?

Tijdens dit gratis online webinar lichten Harrie van Leeuwen en Marca Geeraets van Bureau PEERS de aandachtspunten van de klachteninventarisatie en de probleemverkenning toe als basis voor de verklarende analyse. De vraagverheldering  vraagt om de nodige kennis en vaardigheden van de professional. Hoe doe je dat op zo’n manier dat jongere en ouders/opvoeders zich echt gehoord en gesteund voelen in het formuleren van de problematiek en welke hulp daarbij voor hen prioriteit heeft.

Tijdens het webinar geven we concrete voorbeelden en ontvang je praktische tips. Ook is er ruimte voor het delen van dilemma’s en het stellen van vragen.

Ben je er ook bij?

Meld je aan via de website van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland en we zorgen dat je enkele dagen van te voren een MS Teams link ontvangt. Graag tot dan!

Terug naar boven