Publicaties Harrie van Leeuwen

2022

Harrie van Leeuwen en Marca Geeraets (2022). Vakbekwaam redeneren in de jeugdhulp. Amsterdam: Boom uitgevers https://www.boompsychologie.nl/product/100-10265_Vakbekwaam-redeneren-in-de-jeugdhulp#omschrijving

Geeraets, M.H.W. & Van Leeuwen, H.M.P. (2022). Vakbekwaam redeneren. Denken in vaardigheden. Kind en Adolescent Praktijk, 21(2)

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2022). Vakbekwaam redeneren. Een levensgroot probleem. Kind en Adolescent Praktijk, 21(1), 38-39

Geeraets, M.H.W. (2022). Boekbespreking: Over Freud. Feiten, illusies en leugens over de psychoanalyse. Kind en Adolescent Praktijk, 21(1), 49

2021

Geeraets, M.H.W. & Van Leeuwen, H.M.P. (2021). Vakbekwaam redeneren. Zeven misverstanden over de verklarende analyse. Kind en Adolescent Praktijk, 20(4), 44-45

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2021). Vakbekwaam redeneren. Jeuklabels. Kind en Adolescent Praktijk, 20(3), 44-45

Geeraets, M.H.W. & Van Leeuwen, H.M (2021). Vakbekwaam redeneren. Schot in het duister. Kind en Adolescent Praktijk, 20(2), 44-45

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2021). Vakbekwaam redeneren. De spil van vakmanschap. Kind en Adolescent Praktijk, 20(1), 40-41

2020

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2020). Goede en slechte jeugdhulp. Kind en Adolescent Praktijk, 19(4), 405-407

Geeraets, M. & Van Leeuwen, H. (2020). Een goed gevoel. Kind en Adolescent Praktijk, 19(3), 42-43

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2020). Boekbespreking: De Bruin, C. (2017). Dit is autisme. Van hersenwerking tot gedrag. Kind en Adolescent, 41(3), 346-347

Geeraets, M.H.W. & Van Leeuwen, H.M.P. (2020). Een positief basisschoolklimaat voor leerlingen met een auditieve beperkingVaardig, waardig, aardig op Signis. Abcoude: Bureau PEERS

Geeraets, M.H.W. & Van Leeuwen, H.M.P. (2020). De onderwijszorgklas. Handleiding bij het opzetten van een cognitief gedragstherapeutische training in de kleuterklas. Abcoude: Bureau PEERS

Van Leeuwen, H. & Geeraets, M. (2020). Tijd voor grote schoonmaak in de jeugdzorg. Deïmplementatie. Kind en Adolescent Praktijk, 19(2), 39-39

Van Leeuwen, Harrie M.P. (2020). Tactvol communiceren met een tiener. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie (TOKK), 45(2), 90-92

Geeraets, M. & Van Leeuwen, H. (2020). Je eigen demonen te lijf. Kind en Adolescent Praktijk, 19(1), 45-45

2019

Van Leeuwen, H. & Geeraets, M. (2019). Weten hoe weinig je (nog) weet. Kind en Adolescent Praktijk, 18(4), 23-23 PDF

Geeraets, M. & Van Leeuwen, H. (2019). Tegenwind. Kind en Adolescent Praktijk, 18(3), 46-46 PDF

Van Leeuwen, H. & Geeraets, M. (2019). De kwetsbare evidence. Kind en Adolescent Praktijk, 18(2) 37-37  PDF

Van Leeuwen, Harrie M.P. & Geeraets, Marca H.W. (2019). Klinisch redeneren in de geïntegreerde jeugdhulp met behulp van het zevenfactorenmodel. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie (TOKK), 44 (1) 21-33   PDF

Geeraets, M. & Van Leeuwen, H. (2019). Evidencebased jeugdhulp: waarom zou je het niet willen? Kind en Adolescent Praktijk, 18(1), 39-39  PDF

2018

Van Leeuwen, H.M.P. (2018). Medicalisering. Kind en Adolescent, 39(4), 333-336  PDF

Van Leeuwen, H.M.P. (2018). Boekbespreking: Witteman, C. L. M., Claes, L., & Heijden, P. T. van der (2017). Psychodiagnostische besluitvorming: deskundig oordelen in de klinische praktijk. Kind en Adolescent, 39(3), 253-255  PDF

Van Leeuwen, Harrie (2018). Integrale jeugdhulp biedt ‘alles ineen’. Maar wat dan precies? Kind en Adolescent Praktijk, 17(1), 36-38 en in Jeugdbeleid 12(4), 207-211  PDF

2017

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2017). Psychiatrische Leerlingondersteuning Uitgevoerd op Kentalis Signis. Methodiekbeschrijving. Abcoude: Bureau PEERS

2015

Van Leeuwen, Harrie (2015). Wat doen we met de kinder- en jeugdpsychiatrie? Kind en Adolescent, 36, 284-288.

2014

Van Leeuwen, Harrie (2014). Risico’s voor besluitvorming in de jeugdzorg. Kind en Adolescent, 35(1), 57-59  PDF

Van Leeuwen, Harrie (2014). Transitie, collectief geheugen en beroepsidentiteit. Kinder- en jeugdpsychotherapie, 41, 3/4, 6-17  PDF

Van Leeuwen, Harrie (2014). Gezag moet je verdienen. Interview met Diana Delnoij. VOZ magazine, 8, juli, 29-31

Van Leeuwen, Harrie (2014). De publieke acceptatie van vaccinatie vraagt een eigen wetenschappelijke benadering. Interview met Ab Osterhaus. VOZ magazine, 8, juni, 16-19

Van Leeuwen, Harrie (2014). Het is niet goed gegaan, maar hebben we ook iets fout gedaan? Interview met Ronnie van Diemen. VOZ magazine, 8, juni, 20-23

Van Leeuwen, Harrie (2014). De witte kolom moet beter in positie komen. VOZ magazine, 8, maart, 41-43

2013 en ouder

Van Leeuwen, Harrie (2013). Frictie. Overgang en beroepsidentiteit. Kind en Adolescent Praktijk, 12, 27-29.

Van Leeuwen, H.M.P., de Beer, G. & Buinink, J. (2012). Wet op de Jeugdzorg en de kinder- en jeugdpsychiatrie In: N. Duits & J.A.C. Bartels (red.). Jeugdpsychiatrie en Recht. Assen, Van Gorcum & Comp.

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2010). Ontwikkelingsgericht aansturen met behulp van de PDCA-cyclus. Amsterdam/Duivendrecht: De Bascule, PI Research.

Van Leeuwen, H.M.P. (2008). Het diagnostisch interview met de ouders. In: Th. Kievit, J.A. Tak & J.D. Bosch (red.) Handboek Psychodiagnostiek voor de Hulpverlening aan kinderen (pp. 103-127). Utrecht: De Tijdstroom

Van Leeuwen, H.M.P. (2008). Het diagnostisch interview met het kind. In: Th. Kievit, J.A. Tak & J.D. Bosch (red.) Handboek Psychodiagnostiek voor de Hulpverlening aan kinderen (pp. 129-147). Utrecht: De Tijdstroom

Maas, J. J. van der & Van Leeuwen, H.M.P. (2008). Diagnostiek van functioneel en disfunctioneel ouderschap. In Th. Kievit, J.A. Tak & J.D. Bosch, Handboek Psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen (359-382), Utrecht: De Tijdstroom.

Geeraets, M.H.W. & Van Leeuwen, H.M.P. (2008). Ontwikkelingspsychopathologie als leidraad voor programma-ontwikkeling. In E.J. Knorth, H. Nakken, C.E. Oenema-Mostert, A.J.J.M. Ruijssenaars & J. Strijker. (red.), De ontwikkeling van kinderen met problemen: gewoon anders (pp. 218-228). Antwerpen / Apeldoorn: Garant. Bohn Stafleu Van Loghum

Geeraets, M.H.W., Albrecht, G., Van Leeuwen, H.M.P. & Spanjaard, H.J.M. (2008). Competentiegerichte kinderpsychiatrische leerlingbehandeling geëvalueerd: een meervoudige n=1 studie. Amsterdam/ Duivendrecht: de Bascule, PI Research

Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M.H.W. (2006). Introductiemodule competentiegerichte behandeling in de kinder- en jeugdpsychiatrie, (dag)klinisch. Amsterdam: de Bascule, PI research

König, C.E., Van Leeuwen, H.M.P. & Geeraets, M. H.W. (2002). Competentiegerichte assessment en behandeling binnen de neuropsychologie. Kinder- & Jeugdpsychotherapie, 29, 70–80.

Leeuwen, H., Slot, W. & Uijterwijk, M. (red.) (2001). Antisociaal Gedrag bij jeugdigen: Determinanten en interventies. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Slot, N. W., & Van Leeuwen, H. M. P. (2000). Behandeling van gedragsstoornissen; hoe zwaar wegen biologische factoren? Justitiële Verkenningen, 26, 76-91  PDF

Van Leeuwen, H.M.P. & König, C.E. (2000). Neuropsychologische diagnostiek. In F.C. Verhulst & F. Verheij (red.), Kinder-en jeugdpsychiatrie: Onderzoek en diagnostiek  (157-175). Assen: Van Gorcum.

Esmeijer, F. J., Veerman, J. W., & Leeuwen, H. V. (1999). Gestructureerde interviews voor DSM-classificatie van psychische stoornissen bij kinderen en jeugdigen. Een overzicht. Tijdschrift voor psychiatrie, 41, 4, 209-218  PDF

Akkerman-Zaalberg van Zelst, M., Van Leeuwen, H., & Pameijer, N. K. (red) (1998). Ouderbegeleiding nader bekeken. Schouders onder de ouders. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Esmeijer, F.J., Veerman, J.W., Ten Brink, L. T. & Van Leeuwen, H.M.P. (1998) Gestructureerde interviews bij DSM-classificatie van probleemgedrag bij kinderen en jeugdigen. Kind en Adolescent, 19(2) 163–169

König, C. E. & Van Leeuwen, H. M. P. (1998) lmplications of the neuropsychological paradigm for the treatment of cognitive dysfunctions in children and adolescents. In: R. Licht, A. Bouma, W. Slot & W. Koops (eds.), Child Neuropsychology, Reading disabilities and more….(pp. 185-197). Delft: Eburon.

Somsen, R.J., Van ‘t Klooster, B.J., Van der Molen, M.W., Van Leeuwen, H.M.P. & Licht, R. (1997) Growth spurts in brain maturation during middle childhood as indexed by EEG power spectra; Biological Psychology 44(3):187-209

Van Leeuwen, H.M.P., Konig, C.E. & Hijman, R. (1997) Geheugenstoornissen bij kinderen met niet-aangeboren hersenletsel In J. A. M. Vandermeulen, B. J. J. Ansink, & P. B. Defares (Eds.), Handboek posttraumatische stoornissen bij kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (pp. 49-84). Utrecht: De Tijdstroom  PDF

Van Leeuwen, H.M.P. & Stockmann, A.P.A.M. (1996)  Klinische diagnostiek van aan autisme verwante stoornissen. Kind en Adolescent, 17 58-69

Van Leeuwen, H.M.P. & Vieijra, J.P.M. (1996). Dyslexie en persoonlijkheidsontwikkeling. In K.P. van den Bos & D.R. van Peer (red.), Dyslexie ‘96. Leuven-Apeldoorn: Garant.

König, C. E. & Van Leeuwen, H. M. P (1996). Interventies in de interactie tussen kind en zijn dagelijkse omgeving op basis van neuropsychologisch diagnostiek. In: S.J.M. van Hekken, N.W. Slot & JW. Veerman (red.). Pedologie tussen wetenschap en praktijk. (pp. 113-124). Utrecht: De Tijdstroom

Van Leeuwen, H.M.P. (1992). Diagnostiek van het geheugen. In: Th. Kievit, J. de Wit, J.H.A. Groenendaal & J.A. Tak (red.). Handboek voor psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen. (p. 371-403). Amersfoort: College uitgevers.

Van Leeuwen, H.M.P. & Slot, H.M. (1991). De coördinatie–ontwikkelingsstoornis: een nieuwe diagnostische categorie in de DSM–III/R. Tijdschrift voor Psychiatrie, 33, 592–606

De Wit, J., Slot, N.W., Van Leeuwen, H.M.P. & Meerum Terwogt, M. (red) (1990). Paedologie in de jaren negentig. Amersfoort: Acco.

Bouma, A., De Vries, M., Van Leeuwen, H.M.P. & Bakker, D.J. (1988). Neuropsychologisch onderzoek van kinderen. In: Th. Kievit, J. de Wit, J.H.A. Groenendaal, J.A. (red) Psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen. (p. 271-318) Amersfoort: Acco.

Bakker, D. J., Van Leeuwen, H. M. P., & Spyer, G. (1987). Neuropsychological aspects of dyslexia. Child health and development5, 30-39.

Van Leeuwen H.M.P., Vieijra, J.P.M. & Kappers, E.J. (1987) Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen met psychiatrische problematiek. Tijdschrift voor Psychiatrie, 29, 504-515  PDF

De Raeymaecker, D.M.J. de, Leeuwen, H.M.P. van, Oranje, A.P., Peereboom-Wynia, J.D.R. & Vuzevski, V.D. (1985). Trichotillomanie op de kinderleeftijd, een multidisciplinaire diagnose. Tijdschrift voor Therapie, Geneesmiddel en Onderzoek 10: 563-567.

Terug naar boven